Vészák napi üzenet Őszentségétől a Dalai Lámától

Nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem buddhista fivéreimet és nővéreimet az egész világon ma, a Vészák, a Buddha Purnima ünnepe alkalmából.

Sákjamuni Buddha 2600 évvel ezelőtt Lumbiniben született, Bódhgajában világosodott meg és Kusinágárban távozott, mégis hiszem, hogy tanítása egyetemes és mind a mai napig érvényes. Megvilágosodását követően a Buddha, mások iránt érzett mély felelőségérzettől hajtva, élete java részét szerzetesként töltötte, megosztva tapasztalatait minden érdeklődővel. Mind a kölcsönös függőség nézete mind a nem ártás, a mások segítésének tanítása az erőszakmentesség gyakorlására ösztönöz. Az embertársaink szolgálata maradt máig az egyik legfőbb erő a világ jóléte, az együttérzésből fakadó erőszakmentesség megteremtése érdekében.

Ebben az egyre inkább egymásra utalt világunkban a saját jólétünk és boldogságunk számos más embertől függ. A kihívás, amivel ma szembesülnünk kell szükségessé teszi, hogy belássuk az emberiség egységességét. A köztünk meglévő felszíni különbségek dacára az emberek egyek abban, hogy békére és boldogságra vágynak. A buddhista gyakorlás részeként meditáció segítségével képezzük a tudatunkat. Gyakorlatunk során a tudatunkat az elnyugvásra tanítjuk, kifejlesztjük a szeretet, az együttérzés, a nagylelkűség és a türelem képességét, de hogy mindez igazán hatékony legyen ki kell vinnünk és meg kell valósítanunk a mindennapi életünkben.

Viszonylag a közelmúltig a világ szétszórt buddhista közösségeinek csak távoli ismereteik voltak egymás létezéséről és nem volt lehetőségük annak felismerésére, hogy mennyi a közös bennük. Mára a különböző vidékeken kialakult buddhista hagyományok jórészt teljes palettája elérhető az érdeklődők számára. Mi több, nekünk, akik gyakoroljuk és tanítjuk ezeket a különféle buddhista hagyományokat most képesnek kell lennünk arra is, hogy találkozzunk és tanuljunk egymástól.

Tibeti buddhista szerzetesként magamat a Nálanda hagyomány örökösének tekintem. A buddhizmus ezen ága fejlődésének csúcspontját Indiában érte el, a Nálanda Egyetemen tanulták és tanították az értelemre és a logikára alapozva. Ha 21. századi buddhisták vagyunk fontos, hogy a Buddha tanításainak tanulmányozását és elemzését hangsúlyozzuk, ahogy ott is tették, ahelyett, hogy egyszerűen csak a hitre bíznánk magunkat.

A világ alapvető változáson esett át a Buddha ideje óta. A modern tudomány kifejlesztette a fizikai világ kifinomult megismerését. A buddhista tudomány másrészről a tudat és az érzelmek működésének közvetlen és részletes megértését érte el, olyan területekét, amelyek még mindig viszonylag újak a modern tudomány számára. Épp ezért mindkettő olyan nélkülözhetetlen tudással rendelkezik, amelyek kiegészítik egymást. Hiszek abban, hogy e két megközelítés kombinációjában nagy lehetőség rejlik, ami olyan felfedezésekhez vezet, amelyek gazdagítani fogják fizikai, érzelmi és társadalmi jólétünket.

Noha buddhistaként mi vagyunk azok, akik fenntartják a Buddha tanítását, üzenete az emberiség fennmaradó részével való szélesebb körű együttműködésünk szempontjából is érvényes. Támogatnunk kell egy vallásközi egyetértést, ami azt a tényt hangsúlyozza, hogy minden vallás az emberek boldogságára törekszik. Különösen ezekben az időkben, amikor komoly válsággal szembesülünk, amikor szembe kell néznünk az egészségünket érintő fenyegetéssel és azzal a szomorúsággal, amit elveszített szeretteink, barátaink miatt érzünk, arra kell összpontosítanunk, ami egyesít minket az emberiség családjának tagjaként. Ennek megfelelően együttérzéssel kell egymás felé fordulnunk, mivel csak egy összehangolt, globális erőfeszítésben való összefogással nézhetünk szembe az előttünk álló példátlan kihívásokkal.

His Holiness the Dalai Lama paying his respects before the statue of the Buddha inside the stupa at the Mahabodhi Temple in Bodhgaya, Bihar, India on January 17, 2020. Photo by Tenzin Choejor

Őszentsége tiszteleg a Bódhgajában, az indiai Bihar államban lévő Mahábódhi templomban lévő Buddha szobor előtt 2020, január 17-én. Fotó: Tenzin Choejor

 

A Dalai Láma, 2020. május 7.

 

Forrás: Őszentsége hivatalos honlapja

Fordította: Fenyvesi Róbert

Kép forrása: indiaeducationdiary.in