Blog

A csónakos szerzetes

A felhőtlen tiszta ég

"Az emberek gyakran meglepődnek, amikor rájönnek, hogy meditálni nem is annyira könnyű. A külső szemlélő számára egészen egyszerűnek tűnhet leülni egy kis párnára és csak a légzésre figyelni. Mi lehet ebben a nehéz? A nehézség abban a tényben rejlik, hogy nem készülünk fel a teljes lényünkkel..."

„A legletisztultabb hindu felfogás is azt vallja, hogy leghelyesebb, ha mindenki a maga mivoltának megfelelő úton jár és törekszik, s a hinduk ma is, mint régen, minden vallást, minden hitet nagyrabecsülnek. A jó keresztényt sokkal többre tartják, mint az olyan hindut, aki a maga vallását nem követi, vagy képmutatással szennyezi be. A Szanátana Dharma megértői nem lehetnek türelmetlenek más vallások iránt, és nem táplálhatnak előítéleteket. Bármelyik vallást követi is tehát az olvasó, igyekezzék legalább ebben az egy pontban magáévá tenni tenni a hindu elvet: legyen türelmes és méltányos, ne ítéljen, amíg bele nem mélyedt magába a tárgyba, amíg át nem tekintette az ind szemlélet Örökérvényű Törvényének egész rendszerét. Ez csak addig tetszik bonyolultnak, míg részleteit külön-külön kiszakítva nézzük, de egyetemes és egységes értelmet kap, mihelyt az egészet felfogtuk.” (Baktay Ervin)

"Az a motívum, hogy a tündérek éjszakánként építik föl a várat, jelzi, hogy a bálvány olyan jelenség, amely "szellem-teremtette" , illuzórikus, tűnékeny, vagyis csodálatos, varázslatos értelemben is használhatjuk. Ezt támasztja alá az is, hogy amikor Apor istván áttér a pogány vallásról, akkor a vár összeomlik. Ezért nyugodtan tekinthetjük a bálványosligeteket (bálványosberök) olyan helyeknek, melyeket a régi vallási eszme, vagyis a mágia teremtett, s melyeket tündérek és szellemek tartottak fenn mindaddig, amíg az eszme mellettük kitartott."   Mireisz László: Bálványosvár

Fájdalmasan rossz híreket olvasva, nehéz helyzeteket átélve, hogyan fordítsuk figyelmünket mégis a jó és örömteli dolgok irányába?